Inzetleider (spoed): 06-21562211
Inzetleider (spoed): 06-21562211

Stichting

Stichting NL-SAR

In februari 2022 werden de activiteiten van NL-SAR ondergebracht in een stichting (KvK-nr. 86069942, RSIN-nr. 863851290) met als doelstelling het trainen van speurhonden voor het zoeken naar vermiste personen en de praktijkuitvoering van zoek- en reddingsacties.

NL-SAR is een non-profitorganisatie. Alle beschikbare gelden komen volledig ten goede aan het aanschaffen en onderhouden van onze materialen en uitrusting. Het bestuur en haar vrijwilligers krijgen geen vergoedingen buiten compensatie van kosten die gemaakt zijn uit hoofde van de uitoefening van onze doelstellingen.

Wilt u onze stichting steunen?
Maak dan uw donatie over naar rekeningnummer NL50INGB03980483 20.

 

Stichtingsinformatie

KvK: 86069942
RSIN: 863851290
IBAN: NL50INGB0398048320

Statuten
Beleidsplan 2023-2025

Bestuursleden
Voorzitter: Otto van Solkema
Secretaris: Sylvia Brouwers
Penningmeester: Kerry Staudt