Inzetleider (spoed): 06-21562211
Inzetleider (spoed): 06-21562211

NL-SAR

Jaarlijks wordt er grofweg 40.000 keer een vermissing bij de politie gemeld. Dat zijn ongeveer 110 meldingen per dag. Ongeveer 80% van de vermiste personen wordt binnen 48 uur teruggevonden of keert zelf terug. In de andere gevallen blijven de naasten helaas langere tijd in onzekerheid achter.

Honden met een missie

De honden van NL-SAR zijn getraind in het vinden van levende en overleden personen. Op verzoek van politie en/of familie worden onze teams ingezet om vermiste personen op te sporen. Deze inzet geschiedt altijd op vrijwillige basis; er worden geen kosten in rekening gebracht. 

NL-SAR is permanent inzetbaar. Het team beschikt over de juiste uitrusting om 24 uur per dag een zoekactie uit te voeren. Inzet vindt altijd plaats in samenwerking met de politie.

Wat te doen bij vermissing?

Neem eerst contact op met de politie via 112 of 0900-8844. Doe dit zo snel mogelijk. Wijs indien mogelijk één contactpersoon aan voor de communicatie met politie en andere hulpdiensten.

Na melding van de vermissing bij de politie kunt u ons contacteren. Dit kan rechtstreeks of via de politie. Onze inzetleider zal met u bespreken welke acties het team kan ondernemen om de vrijwilligers en honden in te zetten.

Onze zoekhonden (in opleiding)

In Memoriam

I lived in Bad Reuchenhall when the ice rink hall collapsed and injured and killed many people. They used search dogs to try and find people. I was so inspired by this. So I bought my last flat coated retriever, Brandy, to train him to be a search and rescue dog. He very sadly suddenly passed away 3 years ago. Now I’m working with Jack.

Kerry Staudt
Bestuurslid & trainer